۱۹.ویدئوی آموزش دستورات داکر – این قسمت docker build, commit, cp
docker-commands

خوب قبلا یاد گرفتیم که داکر چیست و چه کمکی به ما می‌کنه و بعد از اون روش نصب داکر روی ویندوز و لینوکس رو هم با هم مرور کردیم. لیست تمامی این پست‌ها رو می‌تونید اینجا ببینید و تمام ویدئو‌های قبلی رو در اینجا ببینید. می‌خوایم دستورات داکر رو معرفی کنیم که در این قسمت به معرفی دستور  […]

بیشتر بخوانید
۱۷.ویدئوی آموزش دستورات داکر – این قسمت دستورات run و docker create
docker-commands-1

خوب قبلا یاد گرفتیم که داکر چیست و چه کمکی به ما می‌کنه و بعد از اون روش نصب داکر روی ویندوز و لینوکس رو هم با هم مرور کردیم. لیست تمامی این پست‌ها رو می‌تونید اینجا ببینید و تمام ویدئو‌های قبلی رو در اینجا ببینید. می‌خوایم دستورات داکر رو معرفی کنیم که در این قسمت به معرفی دستور […]

بیشتر بخوانید
۱۶.ویدئوی آموزش دستورات داکر – این قسمت دستورات docker pull و docker images
docker-commands-1

خوب قبلا یاد گرفتیم که داکر چیست و چه کمکی به ما می‌کنه و بعد از اون روش نصب داکر روی ویندوز و لینوکس رو هم با هم مرور کردیم. لیست تمامی این پست‌ها رو می‌تونید اینجا ببینید و تمام ویدئو‌های قبلی رو در اینجا ببینید. می‌خوایم دستورات داکر رو معرفی کنیم که در این قسمت به معرفی دستور […]

بیشتر بخوانید