گریز از تحریم داکر با چند روش
dcoker-error

گریز از تحریم داکر با چند روش متاسفانه گروه داکر اجازه‌ی استفاده از سرویس‌های خود را بر روی برخی از کشورها من جمله ایران مسدود کرده است. این موضوع در نصب سرویس داکر، دانلود ایمیج‌های داخل Docker Hub و برخی از دستورات داکر که با این سایت ارتباط برقرار می‌کند موثر است. خطایی که در […]

بیشتر بخوانید