DNS

در این ویدیو تلاش شده است تا موارد مربوط به dns server داکر بررسی شود و موارد پیرامون آن آزموده شود.

امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه.