docker-logo-fun

تاریخچه‌ی داکر:

در این متن به صورت اختصار تاریخچه پیدایش داکر رو با همدیگر بررسی می‌کنم.

سال ۲۰۰۶: در این سال پروسس کانتینر (Process Container) ارائه شد.

سال ۲۰۰۸: در این سال LXC لینوکس کانتینر (Linux Containers) ارائه شد که این موضوع مقدمه‌ای مناسب و خوبی برای استفاده از کانتینرها بود.

سال ۲۰۱۳: سرویس داکر (Docker) در این سال ارائه شد. در همین سال شرکت بزرگ Redhat اعلام کرد که پروژه‌های Fedora, Red Hat Enterprise Linux, and OpenShift به سمت این پروژه‌ خواهد برد و از این پروژه حمایت کرد.

سال ۲۰۱۴: در این سال شرکت ماکروسافت اعلام کرد که نسخه‌ی آینده ویندوز سرور خودش رو به سمتی خواهد برد که بتواند داکر کلاینت رو پشتیبانی کند. شرکت IBM نیز در همین سال اعلام کرد که برنامه‌ریزی خواهد کرد تا در IBM Cloud از این سرویس استفاده خواهد کرد و در همین سال شراکت (Partnership) خودش را با سرویس داکر اعلام کرد.

سال ۲۰۱۶: شرکت داکر سرویس تجاری (Commercial) خود را در این سال ارائه کرد.

سال ۲۰۱۸: در حال حاضر سرویس داکر دارای جامعه‌ی متن باز بسیار پویا و کاملی می‌باشد که بسیار فعال بوده و تقریبا همواره در حال رشد و شکوفایی بیشتر می‌باشد.

نکته‌ی آخر: در حال حاضر سرویس‌های بزرگ و معتبری از داکر حمایت و استفاده می‌کنند که در ادامه لیست برخی از آنها آورده می شود:
  • Google
  • IBM
  • Redhat
  • Openstack
  • Canonical
  • Openshift
  • Kubernetes
  • Microsoft
  • Rancher
  • Rackspace