۲۹.دستورات مدیریتی داکر – docker network
docker-networking

این قسمت در مورد docker network می‌خواهیم صحبت کنیم. این دستور به ما کمک خواهد کرد که شبکه‌ی ارتباطی docker و کانتیرهای آن را مدیریت کنیم و ارتباط کانتینر‌ها با یکدیگر و هاست خود و دیگر هاست‌ها را پیکربندی نماییم. این دستور ۷ تا آپشن دارد که تعدادی از آنها خیلی اهمیت دارد و بسیار […]

بیشتر بخوانید