Linux-Logo

تو این ویدئو تلاش شده تا نصب داکر بر روی سیستم‌عامل‌های لینوکس آموزش داده شود. تمام تلاش شده است که ساده‌ترین روش نصب توضیح داده شود.