۰۰.معرفی دوره داکرمی
dockerme-prezi1

برای ضبط ویدئوی معرفی دوره داکرمی یه ارائه آماده شده که این ارائه با استفاده از سایت Prezi هست. لینک کامل این ارائه در ادامه تقدیم حضور می‌شود. https://prezi.com/view/YYogBraaZpJNzGUpFku3/ آموزش داکر و پلتفرم به زبان فارسی و کاملا رایگان

بیشتر بخوانید
[۱تا۸].متن آموزش مقدمه‌ی داکر
dockerme-Prezi2

برای ضبط ویدئو‌های مقدمه‌ی داکر  دوره‌ی داکرمی کلا یه ارائه آماده شده که این ارائه با استفاده از سایت Prezi هست. لینک کامل این ارائه در ادامه تقدیم حضور می‌شود. https://prezi.com/view/EsQyg59e5tKVgp4Jvqxl/ آموزش داکر و پلتفرم به زبان فارسی و کاملا رایگان

بیشتر بخوانید